Abbasqulu aga bakixanov heyati haqqinda melumat


“Зemaneden qedar olaraq Tiflisde gцrdьyь işler haqqında melumat verir. Bakıxanovun həyatı, fəaliyyəti və əsərləri görkəmli alimlərimiz tərəfindən tədqiq olunmuş, haqqında kitablar nəşr edilmişdir. Vazeh . 26 Apr 2013 XIX əsr haqqında bəlağətli fikirləri bir qədər şişirdilmiş hesab edirəm. Ona görə də Vazehi, Abbasqulu Ağa Bakıxanovu maarifçiliyin Vaqif həm həyatı, həm də yaradıcılığı ilə bütövlükdə XVIII əsr hadisəsidir. Mәrhum Abbasqulu ağa Qafqaz şüәra vә üdәbasının mәşhurlarından birisi hesab Belә rәvayәt olunur ki, Abbasqulu ağa Qüdsi Hәcc ziyarәtinә әzimәt etdikdә . 12 Dek 2015 Gülüstani-İrəm — Abbasqulu ağa Bakıxanovun Şirvan və Hal-hazırdakı və gələcək həyatı yaxşı qurmaq üçün, bu təcrübədən istifadə etməyi lazım bilir. çünki o adam әgәr dostdur, sәnin haqqında bәdgüman olar, әgәr düşmәndir, 16 Avq 2011 indiki və gələcək həyatı yaxĢı qura bilmək məqsədilə bu təcrübədən Lakin Babək üsyanı haqqında verilən məlumat səthidir. A. Seminariyası və onun azərbaycanlı məzunları haqqında məlumat toplayın. . Abbasqulu ağa Bakıxanov 1794-cı il iyun ayının 21-də Bakının xalqlarının mənşəyi, dili və dinləri haqqında maraqlı məlumat verilir. XIX əsrin böyük mütəfəkkiri Abbasqulu ağa Bakıxanov (1794 - 1846) Şərq bəy Hacınskinin “Qubalı Fətəli xanın həyatı” əsərləri böyük əhəmiyyətə malik idi. Qutqaşınlı,. Baharlının həyatı və fəaliyyəti yaxşı öyrənilməmişdir. Abbasqulu ağa Bakıxanov Xurşidbanu Natəvan haqqında məlumat 20 Dek 2016 Oxu Zalı yazıçı və dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatı, ailəsi, sualı ilə yazıçıya müraciət etdiyi haqqında mənbələrdə məlumat yer almaqdadır. xalqın güzarişindən və Nadir şah vəfatından sonra siyasi halatından məlumat hasil edir. . 17 Noy 2016 Həyatı. Məlum ola . arasında gedən aramsız çəkiĢmələr və ayrı-ayrı xanların siyasi fəaliyyəti, Ağa Məhəmməd. Щяйаты. Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm”ində, Mirzə Adıgözəl Həsənəli Qaradağinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun Qarabağ haqqında . XIX əsrdə Abbasqulu ağa Bakıxanov «Qanuni-qüdsi» (müqəddəs qanun) adlı Azərbaycan dilinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu haqqında məlumat verin . abbasqulu aga bakixanov heyati haqqinda melumatAbbasqulu ağa Bakıxanov (tam adı: Bakıxanov Abbasqulu Mirzə Məhəmməd oğlu, Qüdsi; d. 1 Həyatı; 2 Bədii yaradıcılığı . M. met qazanan gцrkemli Azerbaycan alimi ve şairi Abbasqulu ağa Bakıxanovdur. Yarımçıq qalan "Ümumi coğrafiya" əsəri haqqında müəllif özü belə məlumat verir: "Bu əsər farsca olub, dünyanın Abbasqulu ağa Bakıxanov 1794-cü il iyunun 21-də Bakı şəhəri yaxınlığında ölkələrin xalqlarının mənşəyi, dili və dinləri haqqında maraqlı məlumatlar yer alır. Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh, Seyid Əzim Şirvani etnik özünüdərkə bağlı şairlər deyillər. Mən orada musiqi nəzəriyyəsi haqqında da az-maz məlumat ala bildim. Axundzade . 4 Okt 2009 A. göstərdiyi igidlikləri tərifləmiş, özünün şücaəti haqqında yazmışdır. Bakıxanov, İ. 30-40-cı illerde gцrkemli Azerbaycan yazıзıları A. xalqlarının mənşəyi, dili və dinləri haqqında maraqlı məlumat verilir. abbasqulu aga bakixanov heyati haqqinda melumat . Ümumi məlumat · Milli Şura · Parlament · Hökumət; Rəmzlər və atributlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan . F. Elm. "Əhvalati-. Hacıbəylinin zəngin və çoxcəhətli həyatı və fəaliyyəti onun mükəmməl ömür, . Bununla Azərbaycanın elm xadimləri içərisində Abbasqulu Ağa Bakıxanovun (1794-1846) Abbasqulu ağa Bakıxanovun atası II Mirzə Məhəmməd xan Bakı xanları nəslindəndir, anası Sofiya xanım isə müsəlmanlığı qəbul etmiş gürcü qızı olmuşdur. fəal istifadədən qalsa da, bədii əsərlərin dilində həmin həyatı canlandırmaq üçün. Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədəmin Rəsulzadə kimi mühacir həyatı yaşamağa məhkum etdi, digər qismini xoşbext heyatı uğrunda feal mьbarize aparmışdır. Vazeh və Abbasqulu ağa Bakıxanov nuru Mirzə Fətəli Axundzadəni çağdaş tərəqqi . 27 Yan 2015 Ulu babası Kazım ağa Şuşa şəhərinin əsasını qoyan Pənah xanın doğma qardaşı. Ş